Nieuws

 
15 september 2020

Maandcollecte september 2020: Vredeswerk

Iedereen kan iets voor vrede doen! In 2020 vieren we de Vredesweek van 19 t/m 27 september! 

In de maand september collecteren we voor de Werkgroep Internationale Vredesgemeente.

Bijdragen kunnen worden gestort op bankrekening NL72 INGB 0003 0107 68 t.n.v. Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn, onder vermelding van "collecte maand september 2020".

De Werkgroep Internationale Vredesgemeente maakt deel uit van een internationaal netwerk van vredesintintiatieven om zo de rijke, en concrete ervaring van mensen die actief werken aan vrede in de wereld,onder de aandacht te brengen. Voortvloeiend uit contacten met Hondurese doopsgezinde gemeenten is al meer dan vijftien jaar geleden een stap gezet voorbij directe en eenzijdige hulpverlening, naar het versterken van internationale netwerken van vrede en gerechtigheid. Concreet betekende dit allerlei wederzijdse bezoeken en ondersteuning in internationale solidariteit. Voor WereldWerk dragen Internationale contacten met  doopsgezinde broeders en zusters  in Midden- en Zuid-Amerika bij aan de doorgaande uitwisseling van  visie en hoop voor onze wereld, waarbij we gezamenlijk kunnen bijdragen aan verandering door middel van creatieve en actieve geweldloosheid tegen alle vormen van geweld en zo te werken aan het herstel van een cultuur van vrede, verzoening en tolerantie, zowel hier als daar.


Terug
Meer informatie Facebook   ANBI-register Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn
inloggen disclaimer
contact routebeschrijving
nieuwsbrief colofon
gemeenteblad privacy
2021 Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn