Nieuws

 
13 augustus 2020

Maandcollecte augustus 2020

Deze maand is de e-collecte bestemd voor Stichting Tweestrijd Hoorn.

Bijdragen kunnen worden gestort op bankrekening NL72 INGB 0003 0107 68 t.n.v. Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn, onder vermelding van "collecte maand augustus 2020".

Tweestrijd wil jongeren aansporen om over hun problemen te praten, om zo te proberen het aantal zelfmoorden onder met name jongeren terug te dringen. Zij signaleren en proberen preventief bezig te zijn. Om hun gedachtegoed meer draagvlak en bekendheid te geven hebben ze polsbandjes laten maken met daarop de tekst “Ik praat…”. Zo kunnen barrières doorbroken worden om met elkaar in gesprek te gaan.

Stichting Tweestrijd is in september 2013 begonnen als “Project Tweestrijd“. Een groep jongeren uit West-Friesland die allemaal één of meerdere vrienden verloren aan de gevolgen van kanker of door zelfdoding. Wat er dan op je afkomt… "We voelden dat we hier iets mee moesten doen. Met al onze kennis, ervaring en deskundigheid zetten wij ons sindsdien in voor jongeren die hiermee te maken krijgen".

Ons werk binnen Stichting Tweestrijd wordt politiek gewaardeerd door de gemeente Hoorn en het ministerie van VWS.

Meer informatie over de activitweiten van Stichting Tweestrijd vind je op https://www.stichtingtweestrijd.nl/


Terug
Meer informatie Facebook   ANBI-register Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn
inloggen disclaimer
contact routebeschrijving
nieuwsbrief colofon
gemeenteblad privacy
2020 Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn