Nieuws

 
20 juli 2020

Gebruiksplan kerkgebouw

Langzaam aan zijn de activiteiten in kerken weer opgestart. Voor het Foreestenhuis heeft de kerkenraad een gebruiksplan kerkgebouw opgesteld.
Dit plan is noodzakelijk om te zorgen dat we als gemeente zo goed mogelijk proberen op een verstandige wijze samen te komen.
We volgen daarbij de regelgeving van de overheid en de handreikingen van beide landelijke kerkelijke organisaties.
Gezien de kwetsbaarheid van onze gemeenschap blijven we aan de voorzichtige kant, maar vinden het ook belangrijk dat we vorm blijven geven aan onze gemeenschap.
Daarom zullen we met het gebruiksplan in de hand de komende tijd verkennen welke activiteiten we fysiek kunnen houden en welke beter niet of online plaats kunnen vinden.
U kunt erop rekenen dat wij die keuzes steeds zorgvuldig zullen maken.
Voor vragen en opmerkingen zijn wij natuurlijk altijd bereikbaar.
 
We hebben er zoals u heeft gemerkt voor gekozen om u zo veel mogelijk  te informeren middels een nieuwsbrief die per e-mail wordt verstuurd. Met dit nieuwe communicatiemiddel voor onze gemeenschap kunnen wij u directer en tijdiger informeren over mogelijke activiteiten en veranderingen in de aanpak. Leden en vrienden die niet over internet beschikken, krijgen deze nieuwsbrief steeds per post toegestuurd.

E: secretaris@foreestenhuis.nl

 
 

 


Terug
Meer informatie Facebook   ANBI-register Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn
inloggen disclaimer
contact routebeschrijving
nieuwsbrief colofon
gemeenteblad privacy
2020 Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn