Foreestenhuis Hoorn

De Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn is een moderne en vrije christelijke geloofsgemeenschap. Iedereen is welkom voor beleving van geloof en gesprek met anderen. Het Foreestenhuis wil een thuis zijn voor mensen die op hun eigen manier op zoek zijn naar inspiratie en zingeving. Wij zetten ons in voor rechtvaardigheid, vrede en duurzaamheid in onze samenleving.

Foreestenhuis Hoorn

De Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn is een moderne en vrije christelijke geloofsgemeenschap. Iedereen is welkom voor beleving van geloof en gesprek met anderen. Het Foreestenhuis wil een thuis zijn voor mensen die op hun eigen manier op zoek zijn naar inspiratie en zingeving. Wij zetten ons in voor rechtvaardigheid, vrede en duurzaamheid in onze samenleving.

Bijbelse tuin open

OPENSTELLING BIJBELSE TUIN FOREESTENHUIS

De tuin is gedurende de zomermaanden vanwege Corona maatregelen gesloten! Op Monumentendag zijn gebouw en tuin geopend. GESCHIEDENIS  In 1997 werden, op initiatief van drs. A. Lambo, destijds waarnemend predikant van de Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn, de eerste plannen gemaakt voor een bijbelse tuin. In oktober 1998 werd de tuin door de heer Lambo feestelijk geopend. In de tussenliggende periode werd nagedacht over de uitgangspunten voor de tuin, werden boeken over bijbelse planten bestudeerd en werden ontwerpen geproduceerd. Het definitieve ontwerp kwam tot stand in nauwe samenwerking tussen Luke Dijksma-Koopal van de Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente (zij is zelf hovenier) en Hoveniersbedrijf John Koomen uit Wognum. De firma Koomen verzorgde ook de aanleg van de tuin. De tuin wordt geheel onderhouden door vrijwilligers uit de Gemeente.

De aanleg werd mede mogelijk gemaakt door een subsidie van de Stichting Kerkmeijer-de Regt Fonds.

BEPLANTING  In de tuin zijn planten te vinden die in de Bijbel voorkomen, of die daar door hun naam of symbolische betekenis naar verwijzen. Qua vorm past de tuin bij het Foreestenhuis, een patriciërswoning in Lodewijk XIV-stijl (de voorgevel dateert uit 1724, het gebouw zelf is ouder). Als leidraad voor de beplanting diende het boek 'Planten uit de Bijbel' van Daan Smit. Daarnaast is gebruik gemaakt van het boek 'Tuinieren met planten uit de Bijbel' van Nigel Hepper en 'Symbolische bloemsierkunst' van Aad van Uffelen en Tini Brugge. Tenslotte zijn er ook bloemen en planten te vinden waarvan de naam direct met kerk of geloof verbonden is, zoals bijvoorbeeld Judaspenning of monnikskap.

Voor een overzicht van de aanwezige planten/bomen/struiken in de tuin klik HIER.

SYMBOLIEK  Op bescheiden schaal is ook iets terug te vinden van symboliek van getallen en kleuren. Het getal vier (het getal van de wereld - de vier elementen, windstreken, jaargetijden) vindt u terug in de vier perken, het getal zeven in de zeven acacia's. Zeven is het heilige getal bij uitstek (3 + 4, ofwel het getal voor de Drie-ene God, en vier, zie hiervoor).

Er zijn vier perken op kleur aangelegd (wit, blauw/paars, geel en roze/rood). Elke kleur heeft zijn eigen, symbolische betekenis: wit = vreugde, feest, waarheid, reinheid; blauw = goddelijkheid, oneindigheid, onschuld, paars = rouw, boete, ingetogenheid; geel = licht, luister, glorie, maar ook afgunst, verraad; rood = liefe, lijden en offer, roze = licht dat doorbreekt.

De kerktuin is ook te vinden op de website www.kerktuinen.nl

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Annechien Pijlman,tel. 0229-239202 (e-mail a.pijlman36@gmail.com) of met Aagg anna van Buren, tel. 0229-230604 (e-mail aagganna@mijnmail.nl).