Foreestenhuis Hoorn

De Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn is een moderne en vrije christelijke geloofsgemeenschap. Iedereen is welkom voor beleving van geloof en gesprek met anderen. Het Foreestenhuis wil een thuis zijn voor mensen die op hun eigen manier op zoek zijn naar inspiratie en zingeving. Wij zetten ons in voor rechtvaardigheid, vrede en duurzaamheid in onze samenleving.

Foreestenhuis Hoorn

De Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn is een moderne en vrije christelijke geloofsgemeenschap. Iedereen is welkom voor beleving van geloof en gesprek met anderen. Het Foreestenhuis wil een thuis zijn voor mensen die op hun eigen manier op zoek zijn naar inspiratie en zingeving. Wij zetten ons in voor rechtvaardigheid, vrede en duurzaamheid in onze samenleving.

Behoud het Foreestenhuis

De Stichting tot Behoud van het Foreestenhuis stelt zich ten doel om de restauratie te kunnen laten uitvoeren van het gebouw en het orgel.

Ook moet het gebouw beter toegankelijk worden voor mindervaliden.
Wij willen als dit allemaal is gerealiseerd, de banden met culturele instellingen versterken, opdat er meer gebruik gemaakt gaat worden van ons mooie gebouw.
De Stichting tot Behoud van het Foreestenhuis heeft een culturele ANBI-beschikking gekregen. U kunt uw giften aan de Stichting dus tot 125% aftrekken van de belasting.
Het bankrekening-nr is: NL 32 INGB 0008 8667 96
Wij zijn u zeer erkentelijk voor uw giften.

Gebouw en geschiedenis

Folder

Gegevens Stichting

 

Zie voor meer informatie de eigen website van Stichting Behoud het Foreestenhuis. Met binnenkort meer over de plannen rond restauratie en aanpassing van het gebouw.