Foreestenhuis Hoorn

De Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn is een moderne en vrije christelijke geloofsgemeenschap. Iedereen is welkom voor beleving van geloof en gesprek met anderen. Het Foreestenhuis wil een thuis zijn voor mensen die op hun eigen manier op zoek zijn naar inspiratie en zingeving. Wij zetten ons in voor rechtvaardigheid, vrede en duurzaamheid in onze samenleving.

Foreestenhuis Hoorn

De Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn is een moderne en vrije christelijke geloofsgemeenschap. Iedereen is welkom voor beleving van geloof en gesprek met anderen. Het Foreestenhuis wil een thuis zijn voor mensen die op hun eigen manier op zoek zijn naar inspiratie en zingeving. Wij zetten ons in voor rechtvaardigheid, vrede en duurzaamheid in onze samenleving.

Kerkorgel Foreestenhuis

In vogelvlucht door het Foreestenhuis

 

 

De stadsorganist van Hoorn, Mark Heerink heeft iets verteld over de kerken in de stad, de historie, de orgels enz. Dit door middel van prachtige filmopnamen met behulp van een drone. Bekijk het Foreestenhuis met een blik vanuit de lucht. 

https://www.youtube.com/watch?v=kRB_AG-zjIU&t=1s