Foreestenhuis Hoorn

De Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn is een moderne en vrije christelijke geloofsgemeenschap. Iedereen is welkom voor beleving van geloof en gesprek met anderen. Het Foreestenhuis wil een thuis zijn voor mensen die op hun eigen manier op zoek zijn naar inspiratie en zingeving. Wij zetten ons in voor rechtvaardigheid, vrede en duurzaamheid in onze samenleving.

Foreestenhuis Hoorn

De Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn is een moderne en vrije christelijke geloofsgemeenschap. Iedereen is welkom voor beleving van geloof en gesprek met anderen. Het Foreestenhuis wil een thuis zijn voor mensen die op hun eigen manier op zoek zijn naar inspiratie en zingeving. Wij zetten ons in voor rechtvaardigheid, vrede en duurzaamheid in onze samenleving.

Gesloten

Foreestenhuis tot nader bericht gesloten

Aan de leden, vrienden en belangstellenden van de DoRe gemeente Hoorn,

De verdere verspreiding van het coronavirus en de steeds stringentere maatregelen van de overheid maken het voor ons als geloofsgemeenschap noodzakelijk om te kijken naar de maatregelen, die we als DoRe gemeente kunnen nemen om de risico’s van verspreiding van het virus te minimaliseren. 

In onze DoRe gemeente hebben we veel te maken met oudere gemeenteleden. Ouderen en zieken lopen een duidelijk hoger risico als ze besmet worden en ziek worden. 

Daarom moeten we extra voorzichtig zijn. 

De kerkenraad heeft besloten de kerkdiensten en alle activiteiten van onze gemeente stop te zetten.

Laten we in onze gebeden denken aan diegene, die de ziekte hebben en alle anderen die door de maatregelen getroffen worden. 

En om wijsheid voor diegene, die in deze onwerkelijke tijd soms heel moeilijke afwegingen moeten maken. 

Met vriendelijke groet,

Peter de Wilde

Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn

Secretaris

E: secretaris@foreestenhuis.nl