Foreestenhuis Hoorn

De Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn is een moderne en vrije christelijke geloofsgemeenschap. Iedereen is welkom voor beleving van geloof en gesprek met anderen. Het Foreestenhuis wil een thuis zijn voor mensen die op hun eigen manier op zoek zijn naar inspiratie en zingeving. Wij zetten ons in voor rechtvaardigheid, vrede en duurzaamheid in onze samenleving.

Foreestenhuis Hoorn

De Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn is een moderne en vrije christelijke geloofsgemeenschap. Iedereen is welkom voor beleving van geloof en gesprek met anderen. Het Foreestenhuis wil een thuis zijn voor mensen die op hun eigen manier op zoek zijn naar inspiratie en zingeving. Wij zetten ons in voor rechtvaardigheid, vrede en duurzaamheid in onze samenleving.

VOH - Lezing

De rijkdom van de Westfriese Omringdijk

 

 Archeologisch en historisch onderzoek van zeedijken in West-Friesland

Op dinsdag 10 maart  organiseert Vereniging Oud Hoorn de lezing ‘De rijkdom van de Westfriese Omringdijk’ door Michiel Bartels, archeoloog bij de gemeente Hoorn. 

Het Nederlandse landschap van kronkelende dijken, met wielen, dijkwoningen, kerkjes en sluizen noemen we sinds 1970 monumentaal.  Het grootse monument ligt in West-Friesland, de huidige Westfriese Omringdijk, een gemeenschappelijke ringdijk van 126 km  tegen de woeste Zuiderzee. Deze dijk bleek kwetsbaar.  Tussen 2007 en 2012 bracht men de dijk op veilige hoogte. Parallel aan dit werk verliep het archeologisch onderzoek aan de dijk.

Kennis van de dijken door archeologisch en historisch onderzoek is een essentiële factor in deze ontwikkeling in het hele –voormalige- kustgebied van Nederland.

Bij de bouw  van de dijk is een scala aan materialen toegepast. De worsteling van de polderbewoners om de dijk in stand te houden  is nu archeologisch leesbaar.  Historische bronnen over  de dijkbouw komen pas spaarzaam vanaf de Gouden Eeuw voor.

De lezing zal ook gaan over de dijkversterking  tussen Hoorn en Edam en de keien in de dijken.

 
>.

 

 Hoorn door Gaspar Witte 1730