Foreestenhuis Hoorn

De Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn is een moderne en vrije christelijke geloofsgemeenschap. Iedereen is welkom voor beleving van geloof en gesprek met anderen. Het Foreestenhuis wil een thuis zijn voor mensen die op hun eigen manier op zoek zijn naar inspiratie en zingeving. Wij zetten ons in voor rechtvaardigheid, vrede en duurzaamheid in onze samenleving.

Foreestenhuis Hoorn

De Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn is een moderne en vrije christelijke geloofsgemeenschap. Iedereen is welkom voor beleving van geloof en gesprek met anderen. Het Foreestenhuis wil een thuis zijn voor mensen die op hun eigen manier op zoek zijn naar inspiratie en zingeving. Wij zetten ons in voor rechtvaardigheid, vrede en duurzaamheid in onze samenleving.

Zin op Zondag

Kerk vandaag?

Zin op Zondag 23 februari, 14.30 uur

Rachelle van Andel werkt als vernieuwingspredikant en studentenpastor in Eindhoven en Maastricht. In een internationale en dynamische omgeving onderzoekt zij vanuit de praktijk hoe je vandaag de dag kerk kunt zijn. Het opbouwen van relaties, sociale rechtvaardigheid, spiritualiteit en community building staan voorop in haar werk. In haar lezing neemt ze u mee in de praktijk van het werken met jongeren, en onderzoekt ze samen met u wat intergenerationele solidariteit zou kunnen betekenen en hoe de kerk er in de toekomst uit kan zien.

Locatie: Foreestenhuis - Grote Oost 43 - Hoorn

Aanvang: 14.30 uur

Inloop: 14.00 uur

Toegang € 5,00.- (meer mag) inclusief kopje koffie of thee

Het bedrag komt ten goede aan het behoud Foreestenhuis