Foreestenhuis Hoorn

De Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn is een moderne en vrije christelijke geloofsgemeenschap. Iedereen is welkom voor beleving van geloof en gesprek met anderen. Het Foreestenhuis wil een thuis zijn voor mensen die op hun eigen manier op zoek zijn naar inspiratie en zingeving. Wij zetten ons in voor rechtvaardigheid, vrede en duurzaamheid in onze samenleving.

Foreestenhuis Hoorn

De Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn is een moderne en vrije christelijke geloofsgemeenschap. Iedereen is welkom voor beleving van geloof en gesprek met anderen. Het Foreestenhuis wil een thuis zijn voor mensen die op hun eigen manier op zoek zijn naar inspiratie en zingeving. Wij zetten ons in voor rechtvaardigheid, vrede en duurzaamheid in onze samenleving.

ORANGE THE WORLD

Rechten van de mens

10 december 2019: ‘Orange the World’/Rechten van de 

Mens in het Foreestenhuis

 

Van 25 november, de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen, tot en met 10 december, de Internationale Dag van de Rechten van de Mens, vinden de 16 dagen van actie tegen geweld tegen vrouwen plaats, een initiatief van de Verenigde Naties.

 

Soroptimistclub Hoorn e.o. zet zich dit jaar voor het eerst actief in ten aanzien van de internationale campagne ‘Orange the World’ om de strijd tegen geweld tegen vrouwen te steunen. 

 

De Doopsgezinde-Remonstrantse gemeente Hoorn draagt graag haar steentje bij aan deze bewustwordingscampagne.

 

Sinds 2014 is het oranje uitlichten van bijzondere bouwwerken een onderdeel van deze campagne. In het eerste jaar kleurden bijvoorbeeld Time Square, Empire State Building en de piramides en sfinx in Cairo oranje. Inmiddels worden overal bouwwerken oranje uitgelicht en vinden er activiteiten plaats in meer dan 100 landen. 

 

Soroptimistclub Hoorn e.o. heeft de zeven West-Friese gemeenten bereid gevonden om ook aandacht te besteden aan de ‘Orange the World’-campagne en op diverse locaties in West- Friesland kleuren tijdens de campagneperiode bouwwerken oranje.

 

Op 10 december, de laatste dag van de Oranje-campagne én de Internationale Dag van de Rechten van de Mens, vindt er een slotbijeenkomst plaats in het Foreestenhuis te Hoorn. De bijeenkomst zal gevuld zijn met oranje licht, bijpassende teksten, toepasselijke muziek in live a capella uitvoering en symboliek om de campagne te ondersteunen. 

 

Iedereen is van harte welkom! Als het lukt, zou het fantastisch zijn als u iets van oranje in uw kleding draagt. 

 

Let op! Een groot gedeelte van de bijeenkomst vindt plaats in een verlichte en met vuurkorven verwarmde Bijbelse Tuin.

 

Datum: 10 december 2019

Locatie: Foreestenhuis, Grote Oost 43 te Hoorn

Aanvang: 19.00 uur