Foreestenhuis Hoorn

De Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn is een moderne en vrije christelijke geloofsgemeenschap. Iedereen is welkom voor beleving van geloof en gesprek met anderen. Het Foreestenhuis wil een thuis zijn voor mensen die op hun eigen manier op zoek zijn naar inspiratie en zingeving. Wij zetten ons in voor rechtvaardigheid, vrede en duurzaamheid in onze samenleving.

Foreestenhuis Hoorn

De Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn is een moderne en vrije christelijke geloofsgemeenschap. Iedereen is welkom voor beleving van geloof en gesprek met anderen. Het Foreestenhuis wil een thuis zijn voor mensen die op hun eigen manier op zoek zijn naar inspiratie en zingeving. Wij zetten ons in voor rechtvaardigheid, vrede en duurzaamheid in onze samenleving.

Feest van de ontmoeting

KEN JE MIJ?

 

 

Zaterdag 15 juni 2019:  10.30 tot 12.30 uur                                                                                    

Plaats:  Roode Steen in Hoorn

Een veelkleurig programma. Ontmoeting van culturen en geloven, waar mensen elkaar begroeten, ontmoeten en bevragen.

 

Op het podiumpresentaties,  muziek, dans en een wervelende Soefi danser, weemoedige Turkse liefdesliederen, klassieke klanken uit India, humor en herkenning. Joodse en christelijke cultuur laten zich ook horen.

 

Op het plein: daar staat u zelf. Met elkaar maken we contact, praten we, lachen we, delen we. Door alle verschillen heen zien we de ander: ook een mens. Hee! verrassend! Ken je mij al? Waarom eigenlijk niet?

 

Hapjes uit exotische landen worden aangeboden.

 

Wees er ook bij, geniet van al die andere mensen, ontdek en laat jezelf ook ontdekken.

Ken je mij? Wie ben ik dan?

 

Initiatief: Raad van Kerken Hoorn, i.s.m. moskee en mensen met ander geloof en levensbeschouwing