Foreestenhuis Hoorn

De Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn is een moderne en vrije christelijke geloofsgemeenschap. Iedereen is welkom voor beleving van geloof en gesprek met anderen. Het Foreestenhuis wil een thuis zijn voor mensen die op hun eigen manier op zoek zijn naar inspiratie en zingeving. Wij zetten ons in voor rechtvaardigheid, vrede en duurzaamheid in onze samenleving.

Foreestenhuis Hoorn

De Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn is een moderne en vrije christelijke geloofsgemeenschap. Iedereen is welkom voor beleving van geloof en gesprek met anderen. Het Foreestenhuis wil een thuis zijn voor mensen die op hun eigen manier op zoek zijn naar inspiratie en zingeving. Wij zetten ons in voor rechtvaardigheid, vrede en duurzaamheid in onze samenleving.

Uitnodiging

Extra ledenvergadering

Geachte leden en vrienden,

De kerkenraad nodigt u uit voor het bijwonen van een extra Algemene Ledenvergadering.

 

Datum:  zondag 2 juni 2019 

Tijd : 11.30 uur, na kerkdienst en koffie

Plaats: de kerkzaal van het Foreestenhuis

 

Agenda:

  1. Opening. 
  2. Beroeping nieuwe predikant.
  3. Rondvraag.
  4. Sluiting.

 

 

In deze vergadering stellen wij u op de hoogte van de laatste, afsluitende fase van het beroepingsproces.

En wij zullen u vragen akkoord te gaan / in te stemmen met het beroepen van de gekozen kandidaat.

 

 

 

 

 

Met vriendelijke groet,

namens de kerkenraad,

 

 

Peter de Wilde, secretaris