Foreestenhuis Hoorn

De Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn is een moderne en vrije christelijke geloofsgemeenschap. Iedereen is welkom voor beleving van geloof en gesprek met anderen. Het Foreestenhuis wil een thuis zijn voor mensen die op hun eigen manier op zoek zijn naar inspiratie en zingeving. Wij zetten ons in voor rechtvaardigheid, vrede en duurzaamheid in onze samenleving.

Foreestenhuis Hoorn

De Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn is een moderne en vrije christelijke geloofsgemeenschap. Iedereen is welkom voor beleving van geloof en gesprek met anderen. Het Foreestenhuis wil een thuis zijn voor mensen die op hun eigen manier op zoek zijn naar inspiratie en zingeving. Wij zetten ons in voor rechtvaardigheid, vrede en duurzaamheid in onze samenleving.

VOH - Lezing

De Grieken in Leiden

Op 19-03-2019,

 

bent u van harte welkom bij de lezing door Diane de Wild 

 

In het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden zijn veel voorwerpen uit het oude Griekenland te zien. De oudste Griekse vazen en beeldjes dateren uit de bronstijd en zijn ongeveer 3500 tot 4000 jaar oud. Heel bijzonder zijn de bijna moderne marmeren beeldjes van de Griekse eilanden. Natuurlijk zijn er ook drinkbekers uit de bronstijd: de Grieken dronken toen al wijn. Nog meer aardewerk voor het drinken van wijn is uit de klassieke Griekse periode bewaard gebleven: dat is ongeveer 21500 jaar geleden. Niet alleen vertellen deze potten ons hoe de wijn gedronken werd, maar ook welke verhalen er over de Griekse goden werden verteld bij deze feesten. Eén van de grootste fouten die een Griek kon maken was te denken dat hij een God was. In Leiden is een afbeelding te zien van een koning die zo’n fout maakte en daarvoor een flinke straf onderging. Niet alleen op vazen zijn deze goden te zien: ook maakten de Grieken vele marmeren beelden van hun goden. In Leiden is een aantal van deze beelden te zien.

Diana de Wild studeerde archeologie aan de Leidse universiteit. Sinds haar afstuderen in 1991 verzorgt zij rondleidingen in het Rijks Museum voor Oudheden in Leiden. Diana de Wild is een veel gevraagd docent en geeft op vele plekken in het land lezingen en cursussen over thema’s uit de Griekse en Egyptische oudheid.

 

De aanvang van de lezing is om 20.00 uur.

Inloop: 19.30 uur - koffie en thee verkrijgbaar

Plaats: Foreestenhuis, Grote Oost 43, 1621BR.

Toegangsprijs voor leden € 3,50 en voor niet-leden € 5,00.

Het is raadzaam om van te voren kaarten te bestellen bij Vereniging Oud Hoorn, 0229273570 of mailen naar lezingen@oudhoorn.nl Openingstijden dinsdag en donderdag van 10.00 - 16.00 uur en zaterdag van 10.00 – 14.00 uur.

oudhoorn