Foreestenhuis Hoorn

De Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn is een moderne en vrije christelijke geloofsgemeenschap. Iedereen is welkom voor beleving van geloof en gesprek met anderen. Het Foreestenhuis wil een thuis zijn voor mensen die op hun eigen manier op zoek zijn naar inspiratie en zingeving. Wij zetten ons in voor rechtvaardigheid, vrede en duurzaamheid in onze samenleving.

Foreestenhuis Hoorn

De Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn is een moderne en vrije christelijke geloofsgemeenschap. Iedereen is welkom voor beleving van geloof en gesprek met anderen. Het Foreestenhuis wil een thuis zijn voor mensen die op hun eigen manier op zoek zijn naar inspiratie en zingeving. Wij zetten ons in voor rechtvaardigheid, vrede en duurzaamheid in onze samenleving.

VOH lezing

Zout en Zoet

Op dinsdag 15 januari 2019 organiseert Vereniging Oud Hoorn de lezing: ‘Zout en zoet’ door Peter Dorleijn. Door de gunstige ligging van Hoorn aan de Zuiderzee speelden zeevaart en visserij eeuwenlang een hoofdrol in de geschiedenis van de stad, die daardoor tot grote bloei kwam. Hoornse schippers en scheepsbouwers werden internationaal geroemd vanwege hun vakmanschap. 

De visserij in Hoorn voor en na de afsluiting van de Zuiderzee

In de binnenstad van Hoorn zijn sporen van visserij en zeevaart nog ruimschoots te vinden. Toch, ook al houden straatnamen en bijzondere gebouwen de herinnering levend, de afsluiting van de Zuiderzee was een ingrijpende breuk met dit roemrijke verleden.

In Dorleijn's lezing komen daarom tal van onderwerpen aan bod als: vissoorten in zout en zoet water, vangstmethoden, de Zuiderzee als vaarwater, scheepstypen, van zeil naar motor, vissers in Hoorn, het leven aan boord, de Afsluiting, de neergang in de visserij, Hoorns varend erfgoed enzovoort.

 Boek

 

Peter Dorleijn is historicus en botterschipper. Hij werkte onder andere mee aan het boek “Hoorn en de Zee”, dat 15 jaar geleden verscheen ter gelegenheid van het 85-jarig bestaan van de Vereniging Oud Hoorn. 

 

De aanvang van de lezing is om 20.00 uur.

Inloop: 19.30 uur

Plaats: Foreestenhuis, Grote Oost 43, 1621BR.

Toegangsprijs voor leden € 3,50 en voor niet-leden € 5,00.

 

 

Het is raadzaam om van te voren kaarten te bestellen bij Vereniging Oud Hoorn, 0229273570 of mailen naar lezingen@oudhoorn.nl. Openingstijden dinsdag en donderdag van 10.00 - 16.00 uur en zaterdag van 10.00 – 14.00 uur.