Foreestenhuis Hoorn

De Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn is een moderne en vrije christelijke geloofsgemeenschap. Iedereen is welkom voor beleving van geloof en gesprek met anderen. Het Foreestenhuis wil een thuis zijn voor mensen die op hun eigen manier op zoek zijn naar inspiratie en zingeving. Wij zetten ons in voor rechtvaardigheid, vrede en duurzaamheid in onze samenleving.

Foreestenhuis Hoorn

De Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn is een moderne en vrije christelijke geloofsgemeenschap. Iedereen is welkom voor beleving van geloof en gesprek met anderen. Het Foreestenhuis wil een thuis zijn voor mensen die op hun eigen manier op zoek zijn naar inspiratie en zingeving. Wij zetten ons in voor rechtvaardigheid, vrede en duurzaamheid in onze samenleving.

Thema-middagen

Voor Joseph en zijn broer

Op woensdag 18 november, start de eerste uit een reeks van vier bijeenkomsten waarin het boek 'Voor Joseph en zijn broer wordt besproken.

Christa  Anbeek, koppelt in haar boek, Voor Joseph en zijn broer, indringende persoonlijke ervaringen aan filosofische beschouwingen.

Begeleiding:ds. Henri Frolich

Datum: Woensdagen 28 november, 16 januari, 13 februari en 20 maart

Tijd: 14.30 uur - Einde 16.00 uur

Locatie: Foreestenhuis - Grote Oost 43, te Hoorn

Opgave: ds Henri Frolich, 0299 840 789 - email: ahfrolich@gmail.com