Foreestenhuis Hoorn

De Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn is een moderne en vrije christelijke geloofsgemeenschap. Iedereen is welkom voor beleving van geloof en gesprek met anderen. Het Foreestenhuis wil een thuis zijn voor mensen die op hun eigen manier op zoek zijn naar inspiratie en zingeving. Wij zetten ons in voor rechtvaardigheid, vrede en duurzaamheid in onze samenleving.

Foreestenhuis Hoorn

De Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn is een moderne en vrije christelijke geloofsgemeenschap. Iedereen is welkom voor beleving van geloof en gesprek met anderen. Het Foreestenhuis wil een thuis zijn voor mensen die op hun eigen manier op zoek zijn naar inspiratie en zingeving. Wij zetten ons in voor rechtvaardigheid, vrede en duurzaamheid in onze samenleving.

FH-Avond

Het Luchthavenpastoraat

Woensdag 7 november 2018

 

Niet iedereen gaat tevreden op reis en komt tevreden weer terug. Er is tussen al die honderdduizend mensen, die dagelijks langere of kortere tijd op Schiphol zijn, een groot aantal met zorgen en problemen, mensen die hulp en ondersteuning nodig hebben. Dit kan een luisterend oor of een opbeurend woord zijn, maar ook een samen zoeken naar hulp bij een acuut probleem. 

Het Luchthavenpastoraat, dat sinds 1975 op Schiphol is te vinden, is in die gevallen een onontbeerlijk steunpunt. Het wil bijdragen aan de emotionele en geestelijke zorg van mensen die op de luchthaven komen of werkzaam zijn.

Het jaarthema van de activiteiten van onze Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente is ‘Geef mij je angst’. Dit is een belangrijk punt in het Luchthavenpastoraat. 

Luchthavenpastor Marieke Meiringvertelt over haar werk op Schiphol. Zij gaat hierbij ook in op de rol van  emotie en angst in het werk van het Luchthavenpastoraat. Van vliegangst tot redenen waarom men op reis gaat en nare ervaringen onderweg.

Locatie: Foreestenhuis - Grote Oost 43 - Hoorn

Toegangsprijs: € 5,00 (meer mag, minder liever niet...)

Met uw bijdrage steunt u het behoud van het Foreestenhuis

Inlichtingen: secretaris@foreestenhuis.nl