Foreestenhuis Hoorn

De Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn is een moderne en vrije christelijke geloofsgemeenschap. Iedereen is welkom voor beleving van geloof en gesprek met anderen. Het Foreestenhuis wil een thuis zijn voor mensen die op hun eigen manier op zoek zijn naar inspiratie en zingeving. Wij zetten ons in voor rechtvaardigheid, vrede en duurzaamheid in onze samenleving.

Foreestenhuis Hoorn

De Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn is een moderne en vrije christelijke geloofsgemeenschap. Iedereen is welkom voor beleving van geloof en gesprek met anderen. Het Foreestenhuis wil een thuis zijn voor mensen die op hun eigen manier op zoek zijn naar inspiratie en zingeving. Wij zetten ons in voor rechtvaardigheid, vrede en duurzaamheid in onze samenleving.

Twintig / Veertig

Gesprekskring

Gesprekskring - TWINTIG | VEERTIG

Deze open eet- en gespreksgroep wordt bevolkt door twintigers, dertigers en een enkele veertiger. Het is een gemengd gezelschap van mensen die deels wel, deels niet betrokken zijn bij een kerkelijke gemeente. Wij eten en komen bij elkaar rond een religieus thema en laten onszelf verrassen door creatieve invallen en visies op het christelijk geloof.

Data: donderdagavonden; data in overleg

Tijd: vanaf 18.30 uur

Begeleiding: ds. Bert Dicou en ds. Rudolf Kooiman

Contactpersoon/opgave: ds. Bert Dicou, 0299 437 509,  e-mail: bert.dicou@gmail.com