Foreestenhuis Hoorn

De Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn is een moderne en vrije christelijke geloofsgemeenschap. Iedereen is welkom voor beleving van geloof en gesprek met anderen. Het Foreestenhuis wil een thuis zijn voor mensen die op hun eigen manier op zoek zijn naar inspiratie en zingeving. Wij zetten ons in voor rechtvaardigheid, vrede en duurzaamheid in onze samenleving.

Foreestenhuis Hoorn

De Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn is een moderne en vrije christelijke geloofsgemeenschap. Iedereen is welkom voor beleving van geloof en gesprek met anderen. Het Foreestenhuis wil een thuis zijn voor mensen die op hun eigen manier op zoek zijn naar inspiratie en zingeving. Wij zetten ons in voor rechtvaardigheid, vrede en duurzaamheid in onze samenleving.

Zusterkring

 
Details

Zusterkring

De Zusterkring bestaat momenteel uit een tiental leden, die ééns per maand 's middags bij elkaar komen. De doelstelling van de kringleden is elkaar te ontmoeten, te leren kennen en van elkaar te leren. Dat doen we door met elkaar te praten over wat ons bezig heeft gehouden de maand ervoor. Ook wordt per keer door een van de groepsleden een onderwerp voorbereid, waarover we met elkaar van gedachten wisselen. Dat kan een boekbespreking zijn, een reisverslag, een gedicht of een (kranten-)artikel. Nieuwe leden zijn van harte welkom.

Data: iedere tweede dinsdagmiddag van de maand Tijd: 14.00 uur -16.00 uur

Foreestenhuis - Grote Oost 43


 

 
Start
dinsdag 14 januari 14:00