Foreestenhuis Hoorn

De Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn is een moderne en vrije christelijke geloofsgemeenschap. Iedereen is welkom voor beleving van geloof en gesprek met anderen. Het Foreestenhuis wil een thuis zijn voor mensen die op hun eigen manier op zoek zijn naar inspiratie en zingeving. Wij zetten ons in voor rechtvaardigheid, vrede en duurzaamheid in onze samenleving.

Foreestenhuis Hoorn

De Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn is een moderne en vrije christelijke geloofsgemeenschap. Iedereen is welkom voor beleving van geloof en gesprek met anderen. Het Foreestenhuis wil een thuis zijn voor mensen die op hun eigen manier op zoek zijn naar inspiratie en zingeving. Wij zetten ons in voor rechtvaardigheid, vrede en duurzaamheid in onze samenleving.

Culinaire gespreksgroep (mannen)

 
Details

Culinaire gespreksgroep

Deze mannen-kookgroep komt maandelijks bij elkaar. Na een gezamenlijke maaltijd, die door twee van de deelnemers bij toerbeurt wordt bereid, volgt een discussie over een onderwerp op het raakvlak van religie en maatschappij.

Wilt u kennismaken met deze groep of vaste deelnemer worden, meldt u zich dan bij Chris Luursema of bij de kok van de maand: deze staat vermeld in het DORE-kerkblad. Data: iedere derde woensdag- avond van de maand

Tijd: 18.30 uur - 22.00 uur Contactpersoon: Chris Luursema, tel. 0229-239202; chrisluursema@gmail.com

 
Start
woensdag 20 november 18:30