Foreestenhuis Hoorn

De Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn is een moderne en vrije christelijke geloofsgemeenschap. Iedereen is welkom voor beleving van geloof en gesprek met anderen. Het Foreestenhuis wil een thuis zijn voor mensen die op hun eigen manier op zoek zijn naar inspiratie en zingeving. Wij zetten ons in voor rechtvaardigheid, vrede en duurzaamheid in onze samenleving.

Foreestenhuis Hoorn

De Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn is een moderne en vrije christelijke geloofsgemeenschap. Iedereen is welkom voor beleving van geloof en gesprek met anderen. Het Foreestenhuis wil een thuis zijn voor mensen die op hun eigen manier op zoek zijn naar inspiratie en zingeving. Wij zetten ons in voor rechtvaardigheid, vrede en duurzaamheid in onze samenleving.

Cursus "De ouderdom als uitdaging

 
Details

Een gespreksgroep over ouder worden

Als je...ervaart dat “de leeftijd” steeds vaker van invloed is op de manier waarop je je leven

beleeft en vormgeeft…

Als je...leeft met vragen over wat voor jou de beste manier is om de mogelijkheden en

moeiten van deze levensfase aan te pakken…

Als je...deze persoonlijke zaken wilt delen met anderen en belang hebt bij een uitwisseling

van ervaringen, verwachtingen en inzichten…

Als je...levensbeschouwelijke en spirituele diepgang zoekt bij de bezinning op alle vragen die

bij het ouder worden op je af komen… 

Dan is deze gespreksgroep wellicht iets voor jou.

 

Waar gaat het om?

  • Voorlopig zes donderdagmiddagen(mogelijk worden het er meer) vanaf de eerste week van oktober van 14.00 tot 16.00 uur om de veertien dagen met een vaste groep van maximaal 15 mensen. Data: 4 en 18 oktober; 1, 15 en 29 november en 13 december.
  • Voorbereiding en begeleiding door Marlène Visschers, Trude Schouten en Henk Schouten. Marlène en Henk zijn theoloog en werkten beiden als geestelijk verzorger in de ouderenzorg, Trude is verpleegkundige en werkte als afdelingshoofd in een verpleeghuis.
  • Na de eerste twee middagen, die besteed worden aan kennismaken met elkaar en aan het verkennen van de belangrijkste thema’s die aan de orde moeten komen, wordt in overleg met de groep een programmering voor de overige middagen gemaakt.
  • Ter voorbereiding op een volgende bijeenkomst kunnen er soms (beknopte!) leesteksten meegegeven worden om de bezinning thuis te stimuleren.
  • Het is géén cursus maar een pastoralegespreksgroep; persoonlijke ervaringen en vragen krijgen alle aandacht. Luisteren naar en meeleven met elkaar zijn van cruciaal belang.

Thema’s die zeker aan de orde komen:

  • De ouderdom als tijd van oogsten en van loslaten
  • De balans tussen autonomie en afhankelijkheid
  • Het perspectief van het sterven en de vragen daaromheen

 

Je kunt je aanmelden (bij voorkeur per e-mail). Bij Trude Schouten, t.w.schouten@kpnmail.nl, 0229-214675 of 06-51641183

De aanmelding sluit als er zich (buiten de drie begeleiders) 12 personen hebben aangemeld.

 
Start
donderdag 29 november 14:00