> home

Van harte welkom

Je bezoekt onze website niet voor niets. Misschien ben je geinteresseerd in de culturele activiteiten die wij organiseren, of ben je benieuwd naar wat wij als geloofsgemeenschap geloven en doen. Dat delen we graag met je. Op deze site vind je informatie over wie wij zijn, wat we doen en wat ons daarbij inspireert. Je bent bij alles wat we doen van harte welkom.

Volgende dienst(en)
Kerkdienst - Avondmaal

zondag 12 december 2021, 10:00 uur
Kerkdienst - Avondmaal
Voorganger: ds. Jan Berkvens
Locatie: Foreestenhuis
Organist: Peter Zandberg
Derde advent - viering brood en wijn
Collecte voor Voedselbank West-Friesland
Aanmelden verplicht bij secretaris@foreestenhuis.nl

Kerkdienst - Kerstavond

vrijdag 24 december 2021, 19:30 uur
Kerkdienst - Kerstavond
Voorganger: ds. Esther Jeunink
Locatie: Foreestenhuis
Organist: Peter Zwart
Collecte voor Voedselbank West-Friesland
Aanmelden verplicht bij secretaris@foreestenhuis.nl

Kerkdienst - Kerstmis

zaterdag 25 december 2021, 10:00 uur
Kerkdienst - Kerstmis
Voorganger: ds. Jan Berkvens
Locatie: Foreestenhuis
Organist: Peter Zandberg
Collecte voor Voedselbank West-Friesland
Aanmelden verplicht bij secretaris@foreestenhuis.nl

Kerkdienst

zondag 2 januari 2022, 10:00 uur
Voorganger: ds. Jan Berkvens
Locatie: Foreestenhuis
Organist: Edwin Hinfelaar
Collecte voor Geloof & Samenleving - Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt

Naar overzicht diensten >> 

Uitgelicht

Collecte december 2021 voor Voedselbank West-Friesland

Collecte december 2021 voor Voedselbank West-Friesland
De Voedselbank West-Friesland is er voor het bieden van tijdelijke voedselhulp aan mensen die in armoede leven en het tegengaan van verspilling van kwalitatief goed voedsel. Bijdragen aan deze collecte kunnen worden gestort op bankrekening NL72 INGB 0003 0107 68 t.n.v. Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn onder vermelding van "collecte maand december 2021". Lees meer >>


Actueel

Uit de Kajuit, 30 november 2021

Uit de Kajuit, 30 november 2021
Afgelopen zondag was het gedachtenisdienst. In een sfeervolle bijeenkomst werden er kaarsjes gebrand voor hen die wij missen en werden de namen genoemd van onze dierbaren die we hebben moeten loslaten. Lees meer >>


Ontmoet Maria Magdalena

dinsdag 14 december 2021 11:00 uur
Ontmoet Maria Magdalena
Maria Magdalena was een mysterieuze en inspirerende vrouw van uitersten. Ze wordt geassocieerd met de vermenging van seksualiteit, sensualiteit en zonde; een baken van hoop en een feministisch icoon. Wat had ze nou toch met Jezus? Lees meer >>


Leerhuis Bijbel lezen met de Rabbijnen door ds. Johannes van der Meer

Leerhuis Bijbel lezen met de Rabbijnen door ds. Johannes van der Meer
We zijn van plan om een drietal leerhuisbijeenkomsten bijeen te roepen en wel op de woensdagmiddagen van 12 januari, 2 februari en 2 maart 2022.  We beginnen om twee uur en we streven ernaar om zo rond een uur of vier, half vijf de bijeenkomsten af te ronden. Lees meer >>


Zonnepanelen op het Foreestenhuis

Zonnepanelen op het Foreestenhuis
Vorige week is de eerste stap gezet naar het duurzaam maken van ons pand. Vorig jaar hebben we een plan gepresenteerd met diverse onderdelen. Lees meer >>


Week van het Microkrediet

maandag 6 december 2021 - 12 december 2021 uur
Week van het Microkrediet
In de Week van het Microkrediet laat OIKOCREDIT mensen in Nederland alles zien over de impact die microkrediet heeft op de levens van mensen in armere landen in de wereld. Dit jaar is het thema ‘Ontsnap uit armoede!’  Lees meer >>


DORE Nov 2021/Mrt 2022

DORE Nov 2021/Mrt 2022
Ons blad DORE verschijnt 4 keer ker jaar: medio september, december, maart en juni.
Maandelijkse publiceren wij een digitale Nieuwsbrief. Opgeven voor toezending DORE of de digitale Nieuwsbrief: info@foreestenhuis.nl Lees meer >>


Het Foreestenhuis ontmoet online

Het Foreestenhuis ontmoet online
Het Foreestenhuis in Hoorn organiseert online gesprekken, begeleid door ds. Jan Berkvens. De ontmoetingen zullen inhoudelijk gevuld worden met verschillende thema’s, met daarna de mogelijkheid om nog gezellig na te praten. Het inhoudelijke deel duurt één tot anderhalf uur, het napraten daarna is open.  Dit najaar zijn de onderwerpen....... Lees meer >>


Lezing VOH: Stolpboerderij door Dieuwertje Duin

woensdag 12 januari 2022 20:00 - 22:00 uur
Lezing VOH: Stolpboerderij door Dieuwertje Duin (Foreestenhuis, Hoorn)
Ieder jaar worden in Noord-Holland ongeveer 25 stolpboerderijen afgebroken. In veel gevallen verdwijnt hiermee een eeuwenoud gebouw. Archeologie West-Friesland doet sinds 2010 ondergronds en bovengronds onderzoek naar oude stolpen die gesloopt zullen worden. Lees meer >>


Uit de Kajuit, 1 november 2021

Uit de Kajuit, 1 november 2021
Het nieuwe seizoen is enthousiast van start gegaan met de jongens van het PopupChoir, waarmee we in de tuin het songfestivalnummer ‘Love shine a light’ hebben gezongen. Spetterender kon bijna niet Lees meer >>


Van de voorzitter, 1 november 2021

Van de voorzitter, 1 november 2021
Ik heb het nu wel gehad, met corona, hoor ik om mij heen.
Morgen vertrek ik weer naar Frankrijk en ik zie er niet naar uit om weer mondkapjes te moeten dragen, in de winkel en bij het zingen in de Doopsgezinde (Mennonieten)kerk Lees meer >>

 
 
Adres
Grote Oost 43
1621 BR Hoorn
Tel. 0229-214743
info@foreestenhuis.nl
Blijf op de hoogte!
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief zodat we je op de hoogte kunnen houden van nieuws en activiteiten.
Naam
E-mailadres

     
Meer informatie Facebook   ANBI-register Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn
inloggen disclaimer
contact routebeschrijving
nieuwsbrief colofon
gemeenteblad privacy
2021 Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn