Foreestenhuis Hoorn

De Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn is een moderne en vrije christelijke geloofsgemeenschap. Iedereen is welkom voor beleving van geloof en gesprek met anderen. Het Foreestenhuis wil een thuis zijn voor mensen die op hun eigen manier op zoek zijn naar inspiratie en zingeving. Wij zetten ons in voor rechtvaardigheid, vrede en duurzaamheid in onze samenleving.

Foreestenhuis Hoorn

De Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn is een moderne en vrije christelijke geloofsgemeenschap. Iedereen is welkom voor beleving van geloof en gesprek met anderen. Het Foreestenhuis wil een thuis zijn voor mensen die op hun eigen manier op zoek zijn naar inspiratie en zingeving. Wij zetten ons in voor rechtvaardigheid, vrede en duurzaamheid in onze samenleving.

Preken

Naam Informatie
Marina Slot, 21-2-2016 "Val niet weer in slaap"
Verzoekingen Begin van de veertigdagentijd 2016
Pasen in Oekraïne Dienst 19 april 2015
Gedachtenis De preek van de zondag dat de gestorvenen genoemd worden.
Wijsheid Over de dwaze wijsheid van het evangelie
Het offer: wat wil je en kun je een ander geven? Over 'het offer' als religieus gegeven en over hoe we we in het dagelijks leven voortdurend iets van onszelf aan een ander 'offeren'. Er zijn voor een ander.