Foreestenhuis Hoorn

De Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn is een moderne en vrije christelijke geloofsgemeenschap. Iedereen is welkom voor beleving van geloof en gesprek met anderen. Het Foreestenhuis wil een thuis zijn voor mensen die op hun eigen manier op zoek zijn naar inspiratie en zingeving. Wij zetten ons in voor rechtvaardigheid, vrede en duurzaamheid in onze samenleving.

Foreestenhuis Hoorn

De Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn is een moderne en vrije christelijke geloofsgemeenschap. Iedereen is welkom voor beleving van geloof en gesprek met anderen. Het Foreestenhuis wil een thuis zijn voor mensen die op hun eigen manier op zoek zijn naar inspiratie en zingeving. Wij zetten ons in voor rechtvaardigheid, vrede en duurzaamheid in onze samenleving.

VOH - Lezing

Antisemitisme in de naoorlogse tijd

Lezing: Remco Ensel

Op 19 februari 2019 organiseert Vereniging Oud Hoorn de lezing: Antisemitisme in de naoorlogse tijd door Remco Ensel. Antisemitisme blijkt ook na de oorlog helaas een onuitroeibaar verschijnsel en staat de laatste tijd in het brandpunt van de belangstelling. Remco Ensel is docent aan de universiteit van Nijmegen en oud-medewerker van het NIOD. Hij publiceerde tal van artikelen en boeken over antisemitisme. In zijn lezing geeft hij een overzicht van de ontwikkelingen in Nederland, waarbij hij nader stilstaat bij een aantal incidenten. Antisemitisme is niet alleen een heikel probleem, maar ook een gevoelig begrip. In zijn lezing gaat Remco Ensel in op verschillende benaderingen om vervolgens te laten zien hoe in Nederland antisemitische haatspraak zich manifesteert zonder dat de discussie over wat eronder moet worden verstaan is verstomd. Antisemitisme is een wereldwijd verschijnsel, maar ook zijn er nationale trends die sinds de oorlog mede verband houden met de relatie tot de Holocaust en Israël. Deze trends laten ook zien dat antisemitisme verwant is aan herinneringspolitiek, nationalisme en processen van in- en uitsluiting.

Kijk voor meer informatie over Remco Ensel op deze site.

Voor meer informatie over antisemitisme: www.antisemitisme.nu.

 

De aanvang van de lezing is om 20.00 uur.

Plaats: Foreestenhuis, Grote Oost 43, 1621BR.

Toegangsprijs voor leden € 3,50 en voor niet-leden € 5,00.

 

Het is raadzaam om van te voren kaarten te bestellen bij Vereniging Oud Hoorn, 0229273570 of mailen naar lezingen@oudhoorn.nl. Openingstijden dinsdag en donderdag van 10.00 - 16.00 uur en zaterdag van 10.00 – 14.00 uur