Foreestenhuis Hoorn

De Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn is een moderne en vrije christelijke geloofsgemeenschap. Iedereen is welkom voor beleving van geloof en gesprek met anderen. Het Foreestenhuis wil een thuis zijn voor mensen die op hun eigen manier op zoek zijn naar inspiratie en zingeving. Wij zetten ons in voor rechtvaardigheid, vrede en duurzaamheid in onze samenleving.

Foreestenhuis Hoorn

De Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn is een moderne en vrije christelijke geloofsgemeenschap. Iedereen is welkom voor beleving van geloof en gesprek met anderen. Het Foreestenhuis wil een thuis zijn voor mensen die op hun eigen manier op zoek zijn naar inspiratie en zingeving. Wij zetten ons in voor rechtvaardigheid, vrede en duurzaamheid in onze samenleving.

Het jaarthema 2017/2018

Zo goed als nieuw! Verandering en houvast

Het jaarthema 2017-2018

 ‘Nieuw!’ en ‘geheel vernieuwd’ zijn reclamekreten die worden gebruikt om producten aan te prijzen waar de klant tot op heden nog geen kennis mee had gemaakt. Ze zijn totaal anders, zo wordt geclaimd, dan de vorige versie van het product. Nu is een geloofsgemeenschap een oeroude organisatie – de kerk gaat immers al 2000 jaar mee – dus een kerk kan zichzelf moeilijk met zulke termen aanprijzen. Tegelijk is er momenteel veel in beweging. De rol van kerkgebouwen en geloofsgemeenschappen in de samenleving verandert. Kerken die ‘vernieuwen’ zullen het meemaken, kerken waarbij dit achterwege blijft zouden kunnen vrezen voor hun toekomst. Het Foreestenhuis wil het meemaken. Al zijn we dan niet totaal ‘nieuw!’,  ‘Zo goed als nieuw’ kunnen we dan toch wel zeggen. De samenleving verandert, wij veranderen ook. Dit jaar geven we er, met dit programma, nader invulling aan. Tegelijk gaan we op zoek naar wat ons, elkaar, en degenen die bij ons op bezoek komen, ‘houvast’ geeft. Want bij alles wat er verandert, wil je toch ook weten wat er constant blijft, welke waarden en waarheden onveranderlijk van betekenis blijven. Dat is eigenlijk bij al onze activiteiten aan de orde: vragen als: ‘Hoe ervaren wij betekenis in ons leven? Wat zijn onze bronnen van zin, welke antwoorden geven ons richting en houvast?’