Foreestenhuis Hoorn

De Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn is een moderne en vrije christelijke geloofsgemeenschap. Iedereen is welkom voor beleving van geloof en gesprek met anderen. Het Foreestenhuis wil een thuis zijn voor mensen die op hun eigen manier op zoek zijn naar inspiratie en zingeving. Wij zetten ons in voor rechtvaardigheid, vrede en duurzaamheid in onze samenleving.

Foreestenhuis Hoorn

De Doopsgezinde-Remonstrantse Gemeente Hoorn is een moderne en vrije christelijke geloofsgemeenschap. Iedereen is welkom voor beleving van geloof en gesprek met anderen. Het Foreestenhuis wil een thuis zijn voor mensen die op hun eigen manier op zoek zijn naar inspiratie en zingeving. Wij zetten ons in voor rechtvaardigheid, vrede en duurzaamheid in onze samenleving.

FH - avond

Hoe komen we weer in gesprek met elkaar

Woensdag 27 september 2017

Piet Beemsterboer

 

Een onderzoek naar: ‘Wat houdt ons van elkaar gescheiden’. In deze tijd van verharde standpunten en polarisatie wordt het steeds moeilijker om kennis te maken met het gezichtspunt van de ander. Het lijkt wel gemakkelijker om met een zekere starheid het eigen idee te verdedigen. Dat gebeurt soms, zeker vanaf de zijlijn gezien, tegen beter weten in. De brug naar de ander wordt dan wel steeds smaller. Erg jammer, want i.p.v. groei en vernieuwing ontstaat er verstarring en afwijzing. De oplossing van het probleem wordt gevonden in de ontmoeting met de ander, of het andere. Is dat niet de kern van vrijzinnig denken?                                   

Piet Beemsterboer is in allerlei functies werkzaam geweest in het onderwijs en het bedrijfsleven. Het laatste deel van zijn loopbaan was hij werkzaam als senior-onderwijsadviseur.Daarnaast is hij vanaf 1995 actief als coach, trainer en adviseur met een eigen praktijk.

(Zie: pietbeemsterboer.nl)

 

Locatie: Foreestenhuis - Grote Oost 43

Aanvang: 20.00 uur

Inloop: 19.30 uur koffie en thee

Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.